Titulacions i proves d’Anglès

A2 key (abans conegut com KET)

Aquesta titulació demostra un domini de l’anglès conversacional en situacions simples. A2 Key és l’examen perfecte per començar a aprendre anglès. mès

B1 preliminary (abans conegut com PET)

Aquesta titulació correspon a un nivell intermedi i està dissenyada per als que dominen les bases de l’anglès, desenvolupant-amb un nivell pràctic en situacions quotidianes. mès

B2 First (abans conegut com Cambridge English: First)

Aquesta titulació demostra que tens les destreses necessàries per comunicar-te amb seguretat en anglès. mès

C1 Advanced (abans conegut com Cambridge English: Advanced)

La prova d’un èxit d’alt nivell en anglès i el certificar ideal per preparar-se per la vida universitària o professional. mès

C2 Proficiency (abans conegut com Cambridge English: Proficiency)

Aquesta és la nostra titulació corresponent al nivell més alt que pots aconseguir i demostra que domines l’anglès de manera excepcional. mès

IELTS

La prova d’anglès més demandada del món per a l’educació superior i la migració global “. The International English Language Testing System, o IELTS ™, és una prova internacional normalitzat de domini d’anglès per a parlants d’anglès no nadius. Es gestionada conjuntament pel British Council, IDP: IELTS Austràlia i Cambridge Assessment English, i es va constituir el 1989. mès

Font: Cambridge Assessment English, lloc web, cambridgeenglish.org